Vad är hjärncancer?

Vad är hjärncancer?

Under regenereringen av hjärnceller växer onormala celler till en massa. hjärncancer heter. Alla kan få hjärncancer, från nyfödda barn till vuxna. När hjärncancer uppstår, är det kraftigt tryck inuti huvudet. Eftersom trycket inte helt kan utföra hjärnfunktionerna uppstår olika symtom hos patienten. Hos vissa patienter hör svår smärta till de allvarliga symtomen. Hjärntumörer, som är godartade och maligna, har stor betydelse för tidig diagnos. Alla hjärntumörer är inte dödliga, men tidig diagnos är mycket viktig för att undvika eventuella risker. Med utvecklingen av medicin är det möjligt att bli av med sjukdomen så snart som möjligt tack vare tidig diagnos och diagnosmetoder.

Hur uppstår hjärncancer?

hjärncancer, Det orsakas av symtomen som anges nedan. Tumörer kan förekomma i olika delar av kroppen. Växande och döende celler ersätts av nya. Under regenereringsfasen kan celler anta en annan struktur och föröka sig mer än normalt för att bilda en massa. Den faktiska orsaken till massor som kallas tumörer är okänd. Däremot är genetiska faktorer och miljöfaktorer viktiga faktorer vid bildandet av cancer. Andra faktorer som utlöser massbildning är dock följande;

·         Genetiska faktorer

·         Exponering för strålning och andra kemikalier

·         Exponering för olika virus

·         Att röka

·         Överdriven exponering för mobiltelefon

Vilka är symptomen på hjärncancer?

symtom på hjärncancer kan skilja sig från person till person. Eftersom det kommer att orsaka en förändring i symtomen som kommer att visa tumörens plats, plats och storlek. Även om det vanligtvis finns en svår huvudvärk, är andra symtom som kan ses följande;

·         Svår huvudvärk

·         svimningsanfall

·         Illamående och kräkningar

·         Svårigheter att gå och balans

·         Domningar

·         synstörningar

·         Talstörning

·         medvetslöshet

·         Personlighetsstörning

·         sakta ner rörelser

Efter att ha sett dessa symtom kan du träffa en specialistläkare för hjärncancer.

Vem är mer sannolikt att ha hjärncancer?

Hjärncancer kan förekomma hos vem som helst från födseln. Det är dock vanligare hos personer över 70 år och under 10 år. Det är dock vanligare hos män. Individer med genetiskt ärftlig hjärncancer är också i riskzonen.

Hur diagnostiseras hjärncancer?

Hjärncancerdiagnos med bildtekniker. Det är bättre att förstå, särskilt med MR- och tomografitekniker. Storleken och placeringen av tumören kan också bestämmas genom avbildningstekniker. I vissa fall kan en datortomografi och biopsi också användas. En definitiv diagnos ställs som ett resultat av patologiska undersökningar. Den exakta diagnosen ställs av läkaren.

Vilka behandlingar används vid behandling av hjärncancer?

behandling av hjärncancer Det appliceras vanligtvis med kirurgiska metoder. I de fall operation är otillräcklig används strålbehandling och kemoterapimetoder. När man bestämmer behandlingsmetoden förstås storleken på tumören och regionen där den är belägen. Kirurgiska operationer används vanligtvis när hela tumören behöver avlägsnas. Kirurgisk operation utförs vanligtvis med biopsi och mikrobiopsimetod. En biopsi görs vanligtvis med hjälp av en nål från en närliggande punkt för att bestämma typen av tumör.

Mikrokirurgisk metod används för att ta bort hela tumören. Det är att föredra både att minska intrakraniellt tryck och för att förhindra tumörrelaterade symtom. Strålbehandling är i allmänhet att föredra för maligna tumörer. Vid strålbehandling, som används utan att skada friska vävnader, förstörs maligna celler helt. Vid kemoterapi hindras fler celler från att föröka sig. Kemoterapi förlänger i allmänhet patientens liv.

Avgifter för behandling av hjärncancer

Avgifter för behandling av hjärncancer Det varierar beroende på i vilket land du kommer att behandlas. Varje lands levnadskostnader är trots allt olika och växelkursskillnaden beaktas också. Dessutom är läkarnas erfarenhet, klinikernas utrustning och framgångsfrekvensen i behandlingen effektiva i behandlingspriserna.

Avgifter för behandling av hjärncancer i Turkiet Det varierar mellan 20.000 50.000 TL och XNUMX XNUMX TL i genomsnitt. Levnadskostnaderna i landet är inte särskilt höga. Detta är anledningen till att behandlingspriserna ligger under genomsnittet. Om du vill få behandling enligt din budget kan du kontakta oss.

Lämna en kommentar

Gratis konsultation