Knäproteskirurgi

Knäproteskirurgi

Knäprotesplastik Kirurgi hjälper till att lindra smärta i svårt drabbade knän och återställa knäfunktionen. Vid knäledsprotesoperation avlägsnas det skadade benet och brosket i leden. Ersättning av protesen med speciella metallegeringar eller andra komponenter tillhandahålls. Anledningen till att protesoperationer tillämpas på knäleden är att bidra till att säkerställa högsta kvalitet i det dagliga livet genom att ge smärtfritt rörelseomfång i knäleden.

Till vem appliceras knäprotes?

Fysioterapimetoder för knän, droger, träning tillämpas på patienter med smärta och deformation. Men som ett resultat av dessa procedurer försvinner inte smärtan, aktiviteter som att gå, gå i trappor i det dagliga livet är begränsade. I det här fallet är det underförstått att ledbrosket är allvarligt skadat. knäprotesoperation rekommenderas främst för personer över 65 år. Vid reumatoid artrit dolda reumatiska sjukdomar kan proteser utföras i mycket tidigare ålder.

Vid vilka sjukdomar utförs knäproteser?

På grund av olika orsaker kan degenerationsproblem uppstå i knälederna. Förkalkning av knälederna kallas gonartros. De flesta gonartros uppstår med åldern. Övervikt orsakar också ökad degeneration. Degeneration av knäleden kan uppstå på grund av bristningar, operationer, skador och operationer i menisken, infektionssjukdomar, traumatiska broskskador. KnäbytesoperationDet kan appliceras på personer med allvarliga sjukdomar i knäleden. Om det finns en aktiv infektion i knäleden utförs inte knäbyte.

Vilka är behandlingsstadierna för knäprotes?

KnäprotesplastikDet är viktigt att det första steget kommer att tillämpas på patienter som inte kan använda icke-protetiska behandlingsalternativ och kommer att vara fördelaktigt för dem. Tittar man på röntgen av knäet kan allt ses i ordning. Efter att operationen är beslutad förbereds patienterna för anestesi.

Före operationen bör förekomsten av karies, sår eller annan infektion noggrant undersökas. Om det finns sådana tillstånd bör dessa tillstånd behandlas före knäprotesoperation. Operationer kan enkelt utföras under generell anestesi eller lokalbedövning. Även om operationens längd varierar beroende på patienten tar det vanligtvis cirka 1 timme. Människor kan enkelt möta sina personliga behov med hjälp av kryckor nästa dag.

Vilka är riskerna med en knäbytesoperation?

Det finns risker med knäprotesoperationer i den tidiga eller sena perioden av kirurgisk behandling. Det finns risker med anestesi vid varje operation. Dessutom kan tillfälliga eller permanenta blodkärls- och nervskador uppstå i detta område vid användning inom det kirurgiska området.

Infektioner är bland de tidiga och sena komplikationerna efter operationen. Detta är den viktigaste komplikationen som förhindrar protesens överlevnad. Infektionsförhållandena bör övervägas före operationen. Dessa tillstånd kan förebyggas genom noggrann vård av såret. Proteslossning är en av de sena komplikationerna. Det är viktigt för patienter att gå ner i vikt och träna regelbundet för att förhindra avslappningssituationer.

Hur utförs knäbytesoperationen?

KnäoperationsprocedurDet utförs genom att ta bort de skadade delarna av knäbenen. Metall- och plastimplantat fästs på knäytan i lämplig riktning och beläggningsprocessen utförs. Procedurer som utförs under knäoperationen;

·         I denna procedur förs en liten kanyl in i handen eller armen. Denna kanyl används för att administrera antibiotika och andra läkemedel under operationen.

·         Efter att det börjar ge sin smärtlindrande effekt, steriliseras knät med en speciell lösning.

·         Beläggningsprocessen av knäledens ytor tar vanligtvis cirka 1 timme.

·         Processen att fästa implantaten till benen utförs. Det är viktigt att justera ligamenten som omger knät för att säkerställa knäfunktionen.

·         Först appliceras en provisorisk protes. Om det anses lämpligt sätts själva protesen in.

·         Om implantatens lämplighet och funktion är tillfredsställd stängs snittet.

·         Ett speciellt avlopp måste placeras i detta sår för att avlägsna naturliga vätskor från kroppen.

·         Ett sterilt förband appliceras. Elastiska bandageoperationer utförs från ljumsken till foten.

·         Efter att effekten av bedövningen försvinner förs människor till det vanliga rummet. Under denna period förblir knäna känsliga i flera dagar.

Vid alla knäprotesoperationer står patienterna under överinseende av läkare och sjuksköterskor.

Knäledens struktur är mer komplex jämfört med andra leder. Rörelseomfånget för leden, som består av tre huvudben: knäskålen, skenbenet och lårbenet, är ganska hög. Dessa ben är skyddade av broskvävnad. Problem som försämrat blodflöde i leden eller inflammatoriska sjukdomar som involverar knälederna, förkalkning gör att broskvävnaden i knäleden slits ut och dess struktur försämras. Dessa problem utvecklas över tiden. Den mest definitiva lösningen på dessa problem är knäprotesbehandling.

knäprotesoperation Det är processen att rengöra de förkalkade områdena i knäleden och ta bort de slitna benen och ersätta dem med proteser gjorda av speciella material. Knäprotesoperation tillämpas mest på patienter som har svåra förkalkningsproblem, kraftigt deformerad knäled och andra behandlingsmetoder inte gynnas.

För äldre patienter för vilka medicinering, injektioner, fysioterapiapplikationer inte förbättras, krävs valfria kirurgiska ingrepp. knäprotesbehandling tillämpas. För framgångsrik implementering av knäproteser;

·         Kirurgiprocess

·         Läkarval och operationsplanering

·         Återhämtningsprocesser efter operation är mycket viktiga.

Hur utförs knäproteskirurgi?

Den senaste tidens ökning av studier inom medicinområdet och utvecklingen av teknologi; Knäprotesoperation är en mycket bekväm process för både läkaren och patienten. Typen och storleken på protesen som föredras vid planering av knäprotesoperation placeras i patientens knäled under operationen.

Vid knäledsoperation utförd med öppen kirurgi rengörs först och främst de inflammerade vävnaderna i leden. Efter att knäprotesen är placerad i leden stängs appliceringsområdet utan att det orsakar några problem.

Valet av läkare som ska utföra knäprotesoperationen är bland de faktorer som påverkar operationens framgång. Det är viktigt att konsultera en erfaren och sakkunnig kirurg innan operationen.

Saker att tänka på efter en knäbytesoperation

Det finns olika problem som patienter bör vara uppmärksamma på efter knäledsplastik. Dessa;

·         Vid exponering för någon infektion är det nödvändigt att konsultera en läkare.

·         Försiktighet bör iakttas så att behandlingen inte avbryts med tandkontroller.

·         Situationer som orsakar fallrisk i bostadsområden bör elimineras. Det är viktigt att föremål som mattor och soffbord placeras på ett sådant sätt att de inte orsakar fallrisk.

·         Dessutom bör patienter undvika att utöva tunga idrotter.

·         Långa gång-, klättrings- och hoppsituationer som tvingar knäleden bör undvikas.

·         Det är viktigt att skydda knälederna från trauman som krockar, fall och olyckor.

·         Det är viktigt att bibehålla ben- och muskelhälsa efter knäprotesoperation. Dieten bör syfta till att stärka benhälsan.

·         Det är viktigt att inte avbryta de träningsprogram som rekommenderas av läkarna.

Efter en knäprotesoperation bör patienternas livskvalitet förbättras. Smärtkänsla och rörelsebegränsningsproblem bör elimineras. Av denna anledning är det nödvändigt att uppmärksamma olika problem efter operationen.

Knäproteskirurgi i Turkiet

Knäproteskirurgi är mycket populär i Turkiet. Dessa procedurer är extremt populära i Turkiet. Turkiet är högt utvecklat när det gäller hälsoturism. Anledningen till att knäbytesprocedurer är så överkomliga i Turkiet beror på den höga växelkursen. Dessutom är framgångsfrekvensen för kirurgiska ingrepp mycket hög. Idag föredrar många att göra denna operation i Turkiet. Knäprotesoperation i Turkiet Du kan kontakta oss om.

 

 

Lämna en kommentar

Gratis konsultation