IVF-behandlingspriser i Turkiet

IVF-behandlingspriser i Turkiet

För att människor som inte kan få barn med naturliga metoder ska få barn, IVF-behandling tillämpas. Provrörsbefruktning är en assisterad reproduktionsteknik. Par som inte kan få barn på grund av vissa sjukdomar som hög ålder, infertilitet av okänd orsak, infektion hos kvinnor, lågt spermieantal hos män, slangobstruktion hos kvinnor, fetma kan få barn med denna metod. Vi kommer att upplysa dig om IVF-behandling, vilket gör att par som inte kan få barn kan uppleva denna känsla.

Idag är det bland de mest föredragna infertilitetsbehandlingarna. provrörsbarn behandling är i framkant. I denna behandlingsmetod sammanförs manliga och kvinnliga könsceller i en laboratoriemiljö. Befruktade ägg i laboratoriemiljö placeras i moderns livmoder. På så sätt ökar chansen att bli gravid med den konstgjorda inseminationstekniken.

För att kunna genomföra IVF-behandling utförs operationer genom att under vissa förutsättningar samla in ägg, som är kvinnliga könsceller, och spermier, som är manliga könsceller. Efter att befruktningen är klar på ett hälsosamt sätt, kommer ägget att börja delningen. I detta skede, efter att det befruktade ägget förväntas förvandlas till en struktur som kallas embryo, placeras embryot i moderns livmoder. När embryot framgångsrikt fäster på moderns livmoder börjar graviditetsprocessen. Efter fastsättning av embryot fortsätter processen som vid naturlig graviditet.

IVF-metod Efter att äggen befruktats i laboratoriemiljö kan de placeras i livmodern på två olika sätt. I den klassiska IVF-metoden lämnas spermierna och ägget sida vid sida i en viss miljö och de förväntas självbefrukta. En annan metod kallas mikroinjektionstillämpning. I denna metod injiceras spermier direkt i äggcellen med hjälp av speciella pipetter.

Vilken av dessa två metoder som kommer att föredras avgörs av specialistläkare enligt parens individuella egenskaper. Syftet med denna behandlingsprocess är befruktning och sedan en hälsosam graviditet. I detta avseende är det en viktig fråga att tillhandahålla de mest lämpliga miljöerna.

Vad är IVF?

För IVF-behandling sammanförs äggcellen som tagits från mamman och spermiecellen från pappan i en laboratoriemiljö utanför det kvinnliga reproduktionssystemet. På så sätt erhålls ett friskt embryo. Med implantationen av det erhållna embryot i moderns livmoder börjar graviditetsprocessen, som hos de människor som blir gravida normalt.

När bör par överväga IVF-behandling?

Kvinnor som är under 35 år och som inte har några problem som kan hindra dem från att bli gravida bör undersökas när de inte kan bli gravida trots oskyddat och regelbundet samlag i 1 år. Det är mycket viktigt att påbörja behandling vid behov.

Kvinnor som är över 35 år eller som tidigare har haft problem som skulle hindra dem från att bli gravida bör konsultera en läkare om de inte kan bli gravida efter 6 månaders försök. Om graviditet inte inträffar inom 6 månader är det viktigt att tillämpa nödvändiga behandlingsprocedurer snabbt så att åldern inte går vidare och tiden inte går förlorad.

Vad är skillnaden mellan vaccination och IVF-behandling?

Före provrörsbefruktningsbehandling vid mansrelaterad och obestämd infertilitet vaccinationsterapi bättre. I vaccinationsprocessen, som i IVF-behandlingen, stimuleras äggstockarna hos kvinnor. Efter att äggen har knäckts, deponeras spermierna från hanen i livmodern med ett instrument som kallas kanyl.

Försiktighet bör iakttas för att se till att minst en av kvinnornas tuber är öppen för att kunna genomföra vaccinationsprocessen. Det är också en viktig fråga att resultaten av spermieanalyser hos män är normala eller nära normala. Dessutom bör kvinnan inte ha en endometriepatologi som kommer att förhindra graviditeten.

Hur är IVF-behandlingsprocessen?

Regelbundet menstruerande kvinnor producerar ett ägg varje månad. IVF ansökan I detta fall ges externa hormonella läkemedel för att öka antalet ägg som mamman producerar. Även om behandlingsprotokollen skiljer sig från varandra, tillämpas i princip två olika hormonbehandlingar som ger äggutveckling och förhindrar ägglossning i den tidiga perioden.

Det är mycket viktigt att följa äggstockarnas reaktioner vid användning av hormonläkemedel och att justera dosen vid behov. För detta utförs blodprover och ultraljudsprocedurer regelbundet.

Således samlas de ägg som har nått mognad med en enkel aspirationsnål och kombineras med spermierna som tas från hanen i laboratoriemiljön. På så sätt genomförs gödsling i laboratoriemiljö. Ägguttag sker vanligtvis under narkos. Dessutom kan det finnas fall där det utförs under sedering och lokalbedövning.

befruktningsprocess, klassisk IVF-metod Den tillhandahålls genom att spermierna och äggen placeras sida vid sida. Dessutom kan befruktning uppnås genom att injicera varje spermie i ägget under ett högförstoringsmikroskop med mikroinjektion. Läkare kommer att bestämma vilken metod som är lämplig för deras patienter.

Efter befruktningen lämnas äggen att utvecklas i en temperatur- och atmosfärskontrollerad odlingsmiljö i en laboratoriemiljö i 2 till 3 dagar eller ibland 5 till 6 dagar. I slutet av denna period väljs de bäst utvecklande embryona ut och placeras i livmodern.

Att fastställa antalet embryon som ska överföras påverkar direkt risken för flerbördsgraviditet och chansen att bli gravid. Av denna anledning diskuteras antalet embryon som ska överföras i processen efter embryonkvaliteten i detalj med paren. Förutom i sällsynta fall utförs embryoöverföring under narkos eller sedering.

Vad är åldersgränsen vid IVF-behandling?

Vid IVF-behandlingar kontrolleras först och främst kvinnors äggstocksreserver. På den tredje dagen av menstruationen appliceras ett hormontest på patienterna, liksom ultraljud. kontroller av äggstocksreserver utförs. Om det till följd av dessa undersökningar konstateras att äggstocksreserverna är i gott skick är det ingen skada att tillämpa IVF-behandling fram till 45 års ålder.

På grund av de negativa effekterna av åldrandet är det också nödvändigt att undersöka embryot i form av kromosomer. Dessutom är det viktigt att tillämpa preimplantationsgenetisk diagnosmetod hos kvinnor som ska påbörja IVF-behandling efter 38 års ålder. På så sätt är det också möjligt att bestämma embryots tillstånd.

Efter 35 års ålder hos kvinnor minskar antalet ägg. Efter denna ålder störs ägglossningen och dessutom uppstår problem med försämring av äggkvaliteten. Även om äggstocksreserverna är lämpliga för IVF kommer chanserna att lyckas med IVF vara mycket lägre. Av denna anledning är det mycket viktigt för kvinnor med infertilitetsproblem att inte vänta i höga åldrar för att få barn och att påbörja behandlingen så snart som möjligt.

Det finns ingen metod för att förverkliga graviditet vid IVF-behandling av kvinnor som är äldre och har problem i äggstockskammaren. Kvinnor som planerar att skaffa barn i hög ålder och har låga äggstocksreserver kan bli gravida under de följande åren med äggfrysning. Det är viktigt att graviditeter över 35 år kontrolleras av perinatologer när de är i högriskgraviditetsklassen.

Vad är åldersgränsen för IVF hos män?

Hos män fortsätter spermieproduktionen kontinuerligt. Spermiekvaliteten försämras med tiden, beroende på ålder. Män över 55 år har en minskning av spermiernas rörlighet. Här betraktas försämringen av spermie-DNA på grund av ålder som en faktor.

Vilka är de nödvändiga villkoren för IVF-behandling?

Som bekant föredras IVF-behandling för par som diagnostiserats med infertilitet och som inte kan bli gravida naturligt. Av denna anledning bör kvinnor under 35 år försöka bli gravida utan preventivmedel i 1 år innan de ansöker om IVF. På grund av minskningen av äggstocksreserverna hos kvinnor över 35 år bestäms samlagets varaktighet till 6 månader. Förutom dessa är de personer som är lämpliga för IVF-behandling följande;

·         De med en sexuellt överförbar sjukdom

·         Kvinnor med oregelbunden menstruation

·         De vars rör togs bort genom operation

·         De som har en minskning av äggreserverna

·         Personer med livmodersammanväxningar eller slutna rör på grund av bukkirurgi

·         De som har haft utomkvedshavandeskap tidigare

·         De med äggstocksinflammation

De förutsättningar som är lämpliga för män att påbörja IVF-behandling är följande;

·         Personer med en familjehistoria av infertilitetsproblem

·         De med en sexuellt överförbar sjukdom

·         De som ska arbeta i strålningsmiljön

·         De med problem med för tidig utlösning

·         De som har opererat testikeln utan nedstigning

Personer som är fullt lämpade för IVF-behandling;

·         Förekomst av hepatit eller HIV hos en av makarna

·         Människor med cancerbehandling

·         Att ha ett genetiskt tillstånd hos en av makarna

Vem tillämpas inte IVF-behandling?

Till vem IVF-behandling inte tillämpas Ämnet förundras också av många.

·         Vid ingen spermieproduktion även i TESE-metoden hos män som inte producerar spermier

·         Hos kvinnor som har gått igenom klimakteriet

·         Denna behandlingsmetod kan inte tillämpas på personer vars livmoder avlägsnats genom olika kirurgiska operationer.

Vad är IVF-behandlingsstadier?

Personer som ansöker om IVF-behandling går igenom ett antal steg i följd under behandlingen.

Medicinsk undersökning

De tidigare berättelserna om paren som går till läkaren för IVF-behandling hörs av läkaren. Sedan görs olika planer gällande IVF-behandling.

Ovariestimulering och äggbildning

På den andra dagen av sin menstruation, blivande mammor som är lämpliga för IVF-behandling äggförstärkande läkemedel startar. På så sätt säkerställs att ett stort antal ägg erhålls på en gång. För att säkerställa äggutvecklingen bör läkemedel användas regelbundet i 8-12 dagar. I denna process är det viktigt att regelbundet gå till en läkares kontroll för att övervaka äggen.

Samla in äggen

När äggen når önskad storlek äggmognadsnål med deras mognad. Efter att äggen mognat samlas de noggrant, mestadels under narkos, med procedurer som tar 15-20 minuter. Spermieprover tas också från den blivande fadern på äggsamlingsdagen. Par uppmanas att inte ha samlag 2-5 dagar före ingreppet.

Om sperma inte kan erhållas från den blivande fadern mikro TESE spermier kan erhållas med Denna metod tillämpas på personer som inte har spermier i testiklarna. Processen, som tar upp till 30 minuter, utförs ganska enkelt.

Befruktning

Bland de ägg som tagits från mamman och de spermier som tas från pappan väljs kvalitetssådan ut och dessa celler befruktas i laboratoriemiljöer. Befruktade embryon bör förvaras i laboratoriemiljö tills den dag de överförs.

Embryoöverföring

Embryon som befruktas i laboratoriemiljö och håller hög kvalitet överförs till moderns livmoder mellan 2-6 dagar efter att befruktningen uppnåtts. I och med överföringsprocessen anses IVF-behandling vara avslutad. 12 dagar efter denna procedur uppmanas blivande mammor att ta ett graviditetstest. På så sätt säkerställs att behandlingen ger positiv respons eller inte.

Det är viktigt för par att inte ha samlag efter förflyttningen förrän dagen för graviditetstestet. Det är möjligt att frysa och använda de återstående kvalitetsembryona efter embryoöverföring. Således, om det inte finns någon graviditet under den första behandlingen, kan överföringsoperationer utföras med de återstående embryona.

Vilka är faktorerna som påverkar framgångsfrekvensen vid IVF-behandling?

Det finns flera faktorer som påverkar framgångsfrekvensen för IVF-behandling.

·         Oförklarliga infertilitetsproblem

·         Båda paren röker

·         Stress, dålig kost, alkoholanvändning

·         Kvinnor över 35 år

·         Hög viktfaktor

·         Polyper, myom, sammanväxningar eller endometrios som förhindrar fastsättning till livmodern

·         Minskade äggstocksreserver

·         Har lite problem i livmodern och äggledarna

·         Dålig spermiekvalitet

·         Problem med immunförsvaret som skadar spermier eller äggstockar

·         Minskat spermieantal och problem med spermieretention

Hur placeras embryot i livmodern efter befruktning av äggen?

Överföringen av det befruktade ägget till livmodern är en extremt enkel och kortvarig procedur. Under denna procedur placeras en tunn plastkateter i livmoderhalsen först av läkaren. Tack vare denna kateter är det möjligt att överföra embryot till moderns livmoder. På grund av de äggframkallande nålarna som appliceras i processen före proceduren är det möjligt att få fler embryon än nödvändigt. I detta fall kan de återstående kvalitetsembryona frysas och lagras.

Är äggsamlingen smärtsam?

vaginalt ultraljud Det förs in i äggstockarna med hjälp av speciella nålar. Det säkerställs att de vätskefyllda strukturerna som kallas folliklar, där äggen finns, evakueras. Dessa vätskor som tas med en nål överförs till ett rör.

Vätskan i röret innehåller extremt små celler som kan ses i mikroskop. Även om ägguppsamlingsprocessen inte är smärtsam, utförs ingreppen under lätt eller generell anestesi så att patienterna inte känner obehag.

Hur länge ska blivande mammor vila efter embryoöverföring?

Efter embryoöverföring Det är viktigt för blivande mammor att vila de första 45 minuterna. Det är ingen skada att lämna sjukhuset efter 45 minuter. Efteråt behöver blivande mammor inte vila.

Blivande mammor kan enkelt fortsätta sitt arbete och sina aktiviteter. Efter förflyttningen bör blivande mammor hålla sig borta från tunga övningar och aktiviteter som snabba promenader. Förutom det kan de fortsätta sina normala liv.

Vad ska man göra om antalet spermier är lågt eller om inga spermier hittas vid spermieundersökningen?

Om antalet spermier är mindre än den önskade hastigheten kan provrörsbefruktning utföras med mikroinjektionsmetoden. Tack vare denna metod är befruktning möjlig även om ett litet antal spermier erhålls. Om det inte finns några spermier i sperman görs kirurgiska ingrepp för att söka efter spermier i testiklarna.

Vilka är riskerna med IVF-behandling?

IVF-behandlingsriskerDet finns, om än mindre, vid varje behandlingsstadium. Eftersom biverkningarna av de använda läkemedlen för det mesta är på tolerabla nivåer, orsakar de inga problem.

Vid IVF-behandlingar kan risker för flera graviditeter uppstå om mer än ett embryo överförs till blivande mödrars livmoder. I genomsnitt inträffar en flerbördsgraviditet i vart fjärde IVF-försök.

Enligt vetenskapliga studier har det observerats att IVF-metoden något ökar risken för att barn föds för tidigt eller föds med låg födelsevikt.

Ovarialt hyperstimuleringssyndrom kan förekomma hos blivande mödrar som behandlas med FSH för att utlösa äggutveckling i IVF-metoden.

Turkiet IVF-behandling

Eftersom Turkiet är mycket framgångsrikt inom IVF-behandling föredrar många medicinska turister att bli behandlade i detta land. Dessutom, eftersom valutan är hög här, är kostnader för behandling, mat, dryck och boende extremt överkomliga för dem som kommer från utlandet. Turkiet IVF-behandling Du kan kontakta oss för mycket mer information om.

 

IVF

Lämna en kommentar

Gratis konsultation